Høyteknologiske tråkkemaskiner måler snømengden i anlegget til enhver tid.

Høyteknologi i hvert snøfnugg

  HAFJELL/KVITFJELL, Ved hjelp av fullautomatiserte snøsystemer sørger Hafjell og Kvitfjell for optimal og energireduserende snøproduksjon i to av landets råeste skidestinasjoner.

Ikke helt overraskende er snøen selve definisjonen av et godt skianlegg. Uten snø – ingen gjester. I forkant av en normal sesong produseres det kunstsnø i alle hovednedfartene i begge de to skidestinasjonene, Hafjell Alpinsenter og Kvitfjell Alpinanlegg, og den teknologiske utviklingen har hatt rekordfart de siste årene.

Teknologisk

I den spede begynnelsen var det brukt gammel teknologi som hadde et høyt energiforbruk. Nå er derimot snøsystemene i begge de to skidestinasjonene tilnærmet fullautomatisert. Snøanlegget dekker opp mot 90 % av alle løypene.

- Når anlegget er i drift styres produksjonen fra et sentralt styringssystem som overvåker og styrer pumpestasjoner, snøkanoner og ventilkummer, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

De ansatte som jobber med snøproduksjon i anleggene har mulighet til å starte og stoppe produksjonen fra en smarttelefon uten å være fysisk til stede i anlegget.

- Man kan styre og prioritere hver enkelt kanon eller løype ut ifra ønskede kriterier, sier han.

Viktige parametere er for eksempel temperatur, vind, snøkvalitet, luftfuktighet og energibruk.

- Når alt er lagt inn vil systemet automatisk regulere produksjonen og snøkvaliteten blir optimal selv med svingninger i været, sier Stensrud.

Snøkanoner og lanser kan styres via en app på smarttelefon.

Raskt og effektivt

Og det med energibruk er et viktig poeng. Ved å ta i bruk fullautomatiserte snøsystemer er forbruket av energi redusert på enkelte kanoner med opptil 70-80%. Ikke minst gir denne typen produksjon også en reduksjon på bemanning. Alt går rett og slett raskere og mer effektivt.

Det er mange faktorer som spiller inn for å kunne produsere snø, og en viktig ingrediens er naturligvis vann. Her pumpes det som regel fra vannkilder som ligger tilknyttet eller nært anlegget. Både i Hafjell og Kvitfjell ligger hovedkildene for vannuttak høyt oppe i fjellet, noe som reduserer strømforbruket ved at man slipper å pumpe vannet oppover.

- Hafjell kjøres en stor del av snøanlegget på selvtrykk fordi vannet kommer inn fra toppen av anlegget, sier han.

Unngå overproduksjon

Så fort vannet er i pumpene kommer snøen ut av kanonene, men deretter kommer jobben med å ha kontroll på hvor mye som faktisk produseres. I både Hafjell og Kvitfjell er det investert i utstyr for å kunne måle akkurat det. Dette er utstyr som er montert i maskinene og som til enhver tid har kontroll på snødybden i anlegget.

- Dette gjør at vi kan ha riktig snøsåle gjennom sesongen, kunstsnømengden reduseres vesentlig og selve prepareringen av løypene blir mer effektiv og forutsigbar, sier han.

Mange har sikkert lagt merke til at det på vårparten ofte ligger igjen store mengder kunstsnø i de bratte hengene. Ved å aktivt måle snødybden gjennom hele sesongen unngår man nettopp dette og man utnytter snøen bedre.

- Da får man gode snøforhold i bakken helt inn mot sesongslutt, sier Stensrud.

Snøkanoner Kvitfjell.

Halvert forbruk

I begge anlegget har det de seneste årene blitt gjort betydelige utvidelser på snøanleggene og det produseres langt mer kunstsnø nettopp fordi destinasjonene har vokst med flere løyper og heiser. Takket være ny teknologi reduseres derimot energibruken mer enn mengden kunstsnø kanskje skulle tilsi.

- Energibruk per produserte kubikkmeter med snø er mer enn halvert om vi sammenlikner med samme forbruk som for bare 6-8 år siden, sier Stensrud.

I tråd med bærekraftstrategien til Alpinco, som eier begge de to skidestinasjonene, er målet å kutte utslipp med 50% innen 2030. I løyper som krever mye snø på grunn av terrenget har bedriften allerede redusert mengden kunstsnø med hele 30 % - og tilsvarende reduksjon i energibruk.

- Det er et prioritert mål å redusere energibruken så mye som mulig. Det er fullt mulig ved å investere i denne type teknologi og ikke minst dyktige medarbeidere, sier Stensrud.

Vil du vite mer om oss?

Det skjer masse i destinasjonene våre, Hafjell og Kvitfjell, i tillegg til Hafjell Bike Park. Mange har spørsmål om hvordan snøproduksjon fungerer, hvem som driver våre ulike restauranter og ikke minst hvordan det står til med flere av våre byggeprosjekter i fjellet.

Under ser du et utvalg av våre nyeste artikler fra anlegget.