Slik jobber vi med bærekraft

Vi ønsker at våre gjester, gjennom hele kundereisen, skal kunne ta bærekraftige valg. Gjennom vår strategi har vi satt oss noen klare mål for bærekraftsarbeidet fram mot 2030. 

Dette er et utdrag av denne strategien som oppsummerer våre prioriterte områder vi mener er viktige og som vi jobber med. 

Våre prioriterte bærekraftsmål

Bærekraft Alpinco

Ut fra dette har vi satt egne interne mål vi jobber motinterne bærekraftsmål i Alpinco.

Klima og miljø

Kutt i CO2- utslipp gjennom å ta i bruk ny teknologi og moderne maskinelt utsyr med lavt CO2-utslipp.
For deler av maskinparken og for lettere kjøretøy som benytter fossilt drivstoff kuttes det ved å gå over til biodrivstoff, eller på sikt elektriske maskiner. 

I snøproduksjon brukes primært vannkraft som gir lave utslipp. Energibruken reduseres gjennom bruk av moderne styringssystemer, og nytt produksjonsutstyr som krever lite energi.
Vi skal ta vare på urørte områder gjennom bærekraftig arealbruk.

Sosialt

Livsstilsykdommer er en global trend, også i Norge. Vi skal være en arena for fysisk utfoldelse,  for alle, uavhengig av alder, ferdigheter og fysisk helse. Vårt tilbud skal være inkluderende, med muligheter for alle brukergrupper. Det tilrettelegges spesielt for barn og ungdom i lokalsamfunnet.

Vi skal fortsette å dyrke samarbeidet med ulike grupper rundt oss for å skape mindre ulikhet. Vår virksomhet skal bidra til å styrke lokalsamfunnet gjennom aktivt samarbeid med kommuner og aktørene rundt oss.

Økonomisk bærekraft

Økonomisk vekst er viktig for utvikling - det skaper nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Veksten skal både ta hensyn til mennesker behov, og holde seg innenfor naturens tålegrenser. 

Vi skal finne løsninger som sørger for trygge arbeidsplasser og økonomisk vekst ved å jobbe for og skape helårsdestinasjoner, samtidig som vi kutter utslipp og naturinngrep. Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur er et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å oppnå en grønn vekst.

AKTUELLE SAKER

Vi i Hafjell og Kvitfjell er opptatt av at våre gjester skal kunne ta bærekraftige valg ved besøk i våre destinasjoner. I alle våre fjell skal det være synlig at vi jobber for rene fjell. 

Det gjøres mye over et helt år som er med på å forsterke våre bærekraftige valg. Alt i fra skolesamarbeid i de lokale kommunene til resirkulering, ladestasjoner, automatiserte snøsystemer og mye mer. 

Under kan dere lese noen av våre mest aktuelle saker som omhandler bærekraft.