Regler for leie av skiutstyr i Kvitfjell

Regler for leie av skiutstyr i Kvitfjell

 

1. Kvitfjell Skiutleie har ikke ansvar for skade på person eller gods forårsaket av leid utstyr. Dette gjelder både skade på leietaker og tredjemann.

2. Jeg er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette for å minske risikoen for at jeg skal skade meg. Jeg er også kjent med at bindingen selv om den er utløsbar, ikke er noen garanti for min sikkerhet. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

3. Ved tap eller skade av utstyr er jeg villig til å erstatte dette.

4. Forsikring gjelder kun skade på utstyr som er brukt i preparerte løyper.

5. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.

6. Legitimasjon er obligatorisk ved all leie.

7. Det er leietakers ansvar å godkjenne utstyret.

8. Leieutstyret må ikke overlates, leies ut eller selges av leietageren.

9. Leid utstyr skal kun benyttes i preparerte løyper. 

10. Leid utstyr skal returneres til skiutleien før den stenger siste dagen for leie.