den perfekte svingen

Retningslinjer ved kjøp av heiskort

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort.

HOLD DEG INFORMERT

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle og ved hver enkelt heis.

SESONGKORT

Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk (straffes med kr. 1500,- umiddelbart) eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å betale kr. 300,-. Glemmer du ditt sesongkort hjemme, kjøper du kort de aktuelle dagene du skal på ski, tar vare på kvittering for refusjon når ubrukt ses.kort fremvises ved neste besøk.

VÆR- OG FØREFORHOLD

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.

REFUSJON

Refusjon av forhåndsbestilte heiskort:

  1. Forhåndsbestilte heiskort som ikke kan benyttes grunnet sykdom refunderes ved å forelegge dokumentasjon på sykdom eller karantene inntil 1 DAG FØR ankomst.
  2. Forhåndsbestilte heiskort som ikke kan benyttes av andre årsaker enn sykdom må avbestilles 10 DAGER FØR ankomst.

Refusjon av heiskort kjøpt samme dag:

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Det gis ingen refusjoner på valgfrie dager i sesongen og sesongkort.

Hvis anlegget får pålegg om å stenge ned av myndighetene, vil ubrukte forhåndssolgte kort bli refundert.

 

DRIFTSAVBRUDD

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

Med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelse må det være på det rene at kortholder ikke har krav på hele kjøpesummen, kun en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Det maksimale beløp som kan kreves refundert ved snømangel er 50% av heiskortets kjøpesum. Dette forutsetter at anlegget ikke greier å åpne for sesongen. På den annen side, hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen har kortholder ikke krav på refusjon.

Det er med andre ord for stengte dager utover 1/3 av sesongens totale antall skidager som kortholder kan kreve refusjon. Refusjonen skal være 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes. Dette er et regnestykke der heiskortets verdi må deles på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Hvis anlegget er stengt hele sesongen – alle 90 dager – vil det si en refusjon på NOK 3000.

Det ligger i sakens natur at et eventuelt refusjonskrav ikke kan avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. Eventuelle krav på refusjon skal rettes til anleggseier etter dette tidspunkt.

DIVERSE RABATTER

Kunden er selv ansvarlig for å fremvise/legge inn rabattkode/rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

AXESS-KORT

Dersom du ikke har Axess-kort, må du kjøpe dette. Kortet koster kr 75,- i tillegg til heiskortprisen. Dersom du har Axess-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Axess-kort.

TRENING OG KONKURRANSER

Enkelte løyper eller deler av anlegget kan være forbeholdt konkurranse og trening.

All næringsvirksomhet i alpinsentre og område krever skriftlig avtale fra heisanlegget.