heiskort

Retningslinjer heiskort

Tags
retningslinjer

Retningslinjer for kjøp av heiskort i Kvitfjell

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort.

HOLD DEG INFORMERT

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle og ved hver enkelt heis. Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forbindelse med vær og føre, før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

SESONGKORT

Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Mistet kort erstattes ikke. Det gis ingen erstatning ved uforutsette driftstans f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l. All næringsvirksomhet i alpinanlegg og område krever skriftlig avtale fra heisanlegget. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

VÆR- OG FØREFORHOLD

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort.

REFUSJON

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Gjesten må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Det gis ikke refusjon på valgfrie dager i sesongen-kort. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort. 

DIVERSE RABATTER

Gjesten er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Axesskort

Dersom du ikke har Axesskort, må du kjøpe dette. Kortet koster kr 75,- i tillegg til heiskortprisen. Dersom du har Axesskort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Axesskort.

TRENING OG KONKURRANSER

Deler av konkurranseløypene kan være forbeholdt konkurranse og trening.

OBS! Ved online kjøp av heiskort må heiskortene aktiveres i det anlegget kjøpet er registrert.