skisikkerhet

Skisikkerhet

Tags
skisikkerhet

Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski i Kvitfjell og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

Det er ikke tillatt å oppholde seg i anlegget utenom heisenes åpningstid!

DE 10 ALPINE SKIVETTREGLENE

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell. 

2. Avpass farten etter forholdene 
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk. 

3. Vikeplikt
Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon. 

4. Forbikjøring og utforkjøring 
Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten 
Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig. 

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer
Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker
Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe. 

10. Identifikasjon 
Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. 

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 

Som alltid gjelder rådet:

Bruk hjelm! :-)

I samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF.