Nordica Ski Demo

Ramo kommer å holder ski demo på vestsiden.