Snølagring i Kvitfjell - først på snø

Først på snø - plan B

Til tross for varme sommermåneder, vil vi fortsatt kunne tilby et godt, men noe redusert treningstilbud.

Varmen har vært en utfordring i sommer og i høst. Det har medført at vi må legge om litt på planene våre. For å ha nok snø til å kunne åpne i høstferien, legger vi trasèen der vi har snølageret vårt (til høyre for Familiebakken), og ikke i Familiebakken som først planlagt. 

Vi anslår at trasèen blir ca. 350-400 meter, og blir godt egnet for slalåmtrening.

I denne midlertidige trasèen er det ikke tilstrekkelig med lys, så trening må foregå i dagslys. Dette medfører mindre kapasitet enn ønsket. Det vil dessverre ikke være mulig å ha et kommersielt tilbud i tillegg til trening i Først på snø-perioden. 

Når Først på snø nå legges i ny trase kan vi utnytte første kuldegrad til snøproduksjon i Familebakken. Her har vi til sesongen investert i flere nye snøkanoner, slik at kapasiteten er betydelig større. Kommer kuldegradene trenger vi kun 4-5 døgn med snøproduksjon for å åpne flere bakker i tillegg til løypa som åpner med snø fra forrige sesong.

Først på snø trasé Kvitfjell

Bildet viser hvor trasèen vil gå. Alt 1 og 2 viser alternativene for påstigning heis. 

Planlagt sesongstart er lørdag 29. september.