11 dager (Fyll opp ditt Axess WTP kort)

Her kan du enkelt lade ditt eksisterende kort gjennom å skrive inn den 14-sifrede koden eller scanne QR-koden på baksiden av ditt Axess WTP kort. Etter du har ladet går du rett i heisen!