Laster video...

Skivettreglene

Vi anbefaler alle ski og brettkjørere om å sette seg inn i hvordan man kan forberede seg for å ha en sikker skiopplevelse.

Du finner skivettreglene også i Kvitfjells skiguide og bak på skipass kjøpt i Kvitfjell

10 Regler for alpine skiløpere og snowboardere

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE

Du må kjøre kontrollert og av-passe fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP IKKE OPP/SITT IKKE PÅ TRANGE ELLER UOVERSIKTLIGE STEDER

7. TIL FOTS I NEDFARTEN

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMMER

Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare.

Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen

Overtredelse av trafikkreglene kan medføre bortvisning fra anlegget

Alpinanleggenes Landsforening ALF

Les mer om å ferdes sikkert på ski på www.skadefri.no

Ski og brett

Online booking

Total-
Ett heiskort - to anlegg