Bookingregler

Bookingregler for Kvitfjell Booking

 1. ALMINNELIGE BETINGELSER:
  Disse bestemmelsene gjelder som kontrakt for opphold på våre utleieenheter. Hensikten er å bringe klarhet i avtalte forhold på forhånd, slik at vi blir i stand til å betjene våre gjester på best mulig måte.
 2. LEIETAKERS ANSVAR:
  Leietaker/bestiller må være over 22 år. Dette gjelder også for ansvarlig på hytte/leilighet under oppholdet. I periodene nyttår og påske gjelder dette for samtlige som bor på hytta/leiligheten. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk. Skulle det vise seg at leietager ikke er over 22 år vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.
 3. BETALINGSBETINGELSER:
  Oppholdet vil bli forhåndsfakturert. 50 % av leiebeløpet betales innen 10 dager etter at bestillingen har funnet sted. Restbeløpet må være oss i hende senest 4 uker før ankomst. Ved for sen betaling vil morarenter bli belastet. Dersom bestillingen skjer senere enn 4 uker før ankomstdato, må hele leiebeløpet betales omgående.
  Ved online bestilling betales hele beløpet med engang via kredittkort.

AVBESTILLING:
Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 4 uker før ankomst, returneres forskuddsutbetalingen, minus et avbestillings-/administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. utleieenhet. Ved avbestilling senere enn 4 uker før ankomst må gjesten betale oppholdet i sin helhet.

For storhytter gjelder det samme, men fristen her er 8 uker istedenfor 4 uker.

 1. ANDRE VILKÅR:
  • Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.
  • Eget musikkanlegg/stereoanlegg er ikke tillatt!
  • Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade, selvforskyldt brannalarm eller mangelfull rengjøring vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert. Vi forbeholder oss tilbakeholdsrett i gjestens eiendeler.
  • Utleieenheten må kun bebos av det kontraktfestede antall personer.
  • Ordens- og husreglement inngår som en del av herværende leievilkår.
 2. HUSDYR:
  Husdyr kan ikke medbringes. På noen få av våre enheter kan dette likevel ordnes etter avtale.
 3. RENGJØRING - LEIETAKERS ANSVAR:
  Med obligatorisk rengjøringspakke:
  Ved avreise skal gjesten rydde etter seg. Dette innebærer at gjesten vasker av søl på benker og gulv, ta oppvask og fjerne søppel. Søppel legges i container (se info i bo-enheten). Leid sengetøy skal legges i yttergang. Tomgods (flasker og bokser) settes i gangen ved avreise. Skulle vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, påkommer et ekstra gebyr.

 4. DEPOSITUM:
  Vi påberoper oss retten til å avkreve et depositum ved ankomst (fra kr 500,- til kr 1000,- pr enhet i kontanter avhengig av enhetens størrelse). Beløpet refunderes ved avreise etter godkjenning fra vårt ettersynspersonell.
 5. FORBEHOLD/FORCE MAJEURE:
  Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll.
  Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister.
 6. RØYKEFORBUD:
  Det er røykeforbud på alle våre hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.
KLAGE:
Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor Kvitfjell Hytteservice innen rimelig tid, og senest kl. 12.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen forsøkes rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Overnatting

Online booking

Total-
Ett heiskort - to anlegg